Plan- og Udviklingsudvalget besluttede 20. marts 2018 at der nedsættes et Tuneudvalg bestående af syv interesserede Tune-borgere. Tuneudvalget beslutter selv, hvilke emner de ønsker at drøfte. Tuneudvalget kan mødes med politiske fagudvalg, når der er relevant.