DSC_0117.JPG

Kontakt

Plan
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
plan@greve.dk

Når der skal planlægges for større, komplicerede områder, er det en fordel at udarbejde en helhedsplan for det samlede område. Helhedsplanlægningen kan ske i dialog med borgere og interessenter i området.

En helhedsplan vil normalt udtrykke et samlet anslag – et hovedgreb – i forhold til bl.a. anvendelse, bebyggelse, højder, veje, stiforbindelser og grønne områder.

Helhedsplan på vej

Helhedsplan for Hundige øst

Forventet vedtaget af Byrådet i 2019.

Helhedsplanen skal give forslag til at styrke forbindelsen mellem Hundige station/Waves og Hundige Strand. Planen skal ydermere give forslag til disponeringen af det ubebyggede areal ved Vangedeleddet og Frydenhøj Alle.

Link// ikke udarbejdet endnu.

Vedtagne helhedsplaner

Helhedsplan for Strandvejsområdet - Bevaring og fornyelse

Endelig vedtaget af Byrådet september 2015.

Helhedsplanen er efterfølgende indarbejdet i de fire Strandvejslokalplaner for Hundige, Greve, Mosede og Karlslunde, de fire lokalplaner blev endelig vedtaget i perioden september 2016 til januar 2018.

Helhedsplan for Strandvejsområdet - Bevaring og fornyelse

Helhedsplan (forslag) for Tværhøjgård - fase 1

Vedtaget af Byrådet maj 2007.

Helhedsplanen præsenterer 3 modeller for udbygning af Tværhøjgård. Modellerne har forskellig fordeling mellem bolig og erhverv.

Landskabsplanen er allerede indarbejdet i en lokalplan, og skal ligeledes indarbejdes i de resterende lokalplaner for Tværhøjgård.

Helhedsplan for Tværhøjgård - fase 1

Landskabsplan ”Langagergård”

Endelig vedtaget af Byrådet december 2005.

Landskabsplanen åbner mulighed for et stort sammenhængende grønt rekreativt landskab med plads til en række bolig-øer.

Landskabsplanen er efterfølgende indarbejdet i en række lokalplaner for de enkelte bolig-øer.

Landskabsplan "Langagergård"