Opsamling bydelsmøder 2015

Teknik- og Miljøudvalget har i juni og august 2015 været vært for fire bydelsmøder, hvor repræsentanter for grundejerforeninger og bylaug blev inviteret til en dialog om udviklingsmuligheder i bydelen. Inden mødet var deltagerne blevet bedt om at forberede sig på følgende spørgsmål:
a. Hvad er godt, og hvad synes I der mangler i lokalområdet?

b. Fungerer lokalplaner efter hensigten, hvad mangler eventuelt?

c. Er der tilstrækkelige udbygningsmuligheder?

d. Natur & Miljø

e. Trafik & infrastruktur

f. Trafiksikkerhed

g. Hvad ser I alt i alt som de vigtigste opgaver de kommende 10-15 år i jeres byområde?

h. Hvordan kan I i øvrigt bidrage til indfrielse af de planstrategiske målsætninger og visioner for Greve Kommune som helhed?

Svarene indgår i den fælles drøftelse af, hvordan de konkrete udviklingsmuligheder i bydelen, kan bidrage til realisering af Byrådets overordnede vision og planstrategi for udvikling af hele Greve Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget vil gerne takke de deltagende repræsentanter for en aktiv og engageret dialog på møderne. Udvalgets præsentation og de administrative opsamlingsnotater fra hvert bydelsmøde kan ses i download boksen til højre.

Bydelsmøder i 2015 indgår også i Byrådets dialog med offentligheden om forslag til Planstrategi 2015 – Greve Kommune i Fremtiden. Det betyder, at spørgsmål og kommentarer i relation til byudvikling og budget blev drøftet på møderne og input fra møderne indgår i Byrådets behandling af budget og planstrategi på oktober 2015 møderækken.
Teknik- og Miljøudvalget vil fortsat være i dialog med borgere, virksomheder og foreninger om kommunens udviklingsmuligheder, jfr. Teknik- og Miljøudvalgets møde 8. oktober 2015. Hvad er væsentligt at passe på i de kommende år? Hvordan gør vi det? Hvad kan og skal vi gøre bedre?
Teknik- og Miljøudvalget ønsker både en dialog om de langsigtede visioner, fx planstrategien og om konkrete her og nu løsninger i bydelene, fx trafikforhold, belysning, klimatilpasning og vejvedligehold.
Greve Kommune kan ikke løse alle disse udfordringer alene – løsninger skal findes og udføres i samarbejde med borgere og virksomheder for at være holdbare.

Foreninger og andre opfordres til at drive idéerne fra 2015 videre. Kontaktinformationer og opsamlingsnotater pr. bydel kan ses i download boksen til højre. En opdateret adresseliste for grundejerforeninger og bylaug kan ses her.
Såfremt grundejerforeninger eller andre har behov for teknisk bistand af forskellig art eller ønsker at gøre opmærksom på forskellige tekniske driftsforhold kan funktionen ”giv os et praj” bruges til at få skabt hurtig kontakt til enten administrationen eller én af de eksterne leverandører, som Greve Kommune har indgået driftsaftaler med.

Greve Kommune vil nu arbejde videre med at konkretisere de indkomne forslag med henblik på en nærmere drøftelse af eventuelle anlægsbehov i forbindelse med budget 2017.

Spørgsmål og kommentarer er velkomne og kan stilles til Ulla Eikard, uei@greve.dk