Byrådets indledning.JPG

Her kan du læse Greve Kommunes Klimaplan for 2010-2020 og Strategiske Energiplan for 2011-2020.

Byrådet besluttede i september 2020, at Greve vil indgå i det nationale projekt "DK2020". Derfor vil der blive udarbejdet en ny klimahandlingsplan, som erstatter de to udløbne planer "Klimaplan 2010-2020" og "Strategisk energiplan 2011-2020".

Som klimakommune er det vigtigt for Greve Kommune at have et overblik over energiforbruget i kommunen og de udviklingsveje, der tegner sig i fremtiden. Det er det fordi kommunen i samarbejde med borgere og virksomheder kan handle strategisk optimalt i forhold til at nå kommunens klimamålsætning om nulemission i 2050. Derfor er noget af det første, der skal ske, at der udarbejdes et CO2-regnskab med reduktionsstier. Derudover vil Greve Kommunes borgere, virksomheder og foreninger mv. blive inddraget i udarbejdelsen af planen.   

Siden her vil derfor blive opdateret, når den nye plan foreligger. 

Historik

De tidligere regnskab og indsatser fremgår af Klimaplan 2010-2020 og Strategisk energiplan 2011-2020 som blev udformet som en værktøjskasse med forskellige indsatsområder, som kommunen kunne udføre for at nå klimamålet om at mindske CO2 udslippet med 20% i 2020.

Greve Byråd vedtog den 28. september 2010 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune.

Klimaplanen opstiller en målsætning om, at Greve Kommune skal reducere CO2-udledningen med mere end 20 % inden udgangen af 2020. Der udpeges i planen 3 indsatsområder - energi, transport og klimatilpasning - og beskrives tiltag, som iværksættes på området i perioden 2010-2020, og deres forventede effekt på kommunens CO2-udledning.

Klimaplanen revideres løbende i perioden 2011-2020. Den plan, der findes her på siden, er således udgave 4, udgivet i 2014. Ændringerne fra 1. til 2. 3. og 4. udgave bestod i at ajourføre beskrivelserne af Greve Kommunes eksisterende tiltag og planer, så klimaplanen hele tiden viser, hvor langt Greve Kommune er nået.

Året efter, 2011, blev den strategiske energiplan vedtaget, som udpinder indsatser fra Klimaplan 2010-2020.