Byrådets indledning.JPG

Her kan du læse Greve Kommunes Klimaplan for 2010-2020.

Greve Byråd vedtog den 28. september 2010 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune.

Klimaplanen opstiller en målsætning om, at Greve Kommune skal reducere CO2-udledningen med mere end 20 % inden udgangen af 2020. Der udpeges i planen 3 indsatsområder - energi, transport og klimatilpasning - og beskrives tiltag, som iværksættes på området i perioden 2010-2020, og deres forventede effekt på kommunens CO2-udledning.

Klimaplanens målsætninger og tiltag ligger i forlængelse af og er afstemt med målsætninger og tiltag i kommunens andre planer. Gennemførelse af klimaplanens tiltag vil derfor samtidig sikre gennemførelse af tiltag i politikker og planer som klima- og energipolitikken, trafikhandlingsplanen og klimatilpasningsstrategien.

Klimaplanen revideres løbende i perioden 2011-2020. Den plan, der findes her på siden, er således udgave 4, udgivet i 2014. Ændringerne fra 1. til 2. 3. og 4. udgave bestod i at ajourføre beskrivelserne af Greve Kommunes eksisterende tiltag og planer, så klimaplanen hele tiden viser, hvor langt Greve Kommune er nået.