Her kan du læse kommunens lokalplaner. En lokalplan er en plan, der regulerer forskellige forhold omkring en eller flere ejendomme.

Lokalplaner vedtages af Byrådet efter en offentlig høring på otte uger. Hvis der er nye vedtagne lokalplaner eller fremlagte lokalplanforslag, kan annoncen findes under "Nyheder" her på hjemmesiden.

Byplanvedtægter er gamle planer, der er lavet efter tidligere lovgivning. Byplanvedtægter kan kun ophæves med vedtagelse af en lokalplan.

I Greve Kommune findes der ca. 220 aktive lokalplaner og byplanvedtægter. De gælder forud for bygningsreglementet.

Du kan bruge GIS-værktøjet til at finde en lokalplan

Hvis du ikke ved, hvilke planer der gælder for din ejendom, kan du benytte Kort via GIS til at hente planerne.

Gældende planer og byplanvedtægter

Planerne og byplanvedtægterne ligger som PDF-filer og er typisk på 1-3 MB. Vi gør opmærksom på, at det kan tage et stykke tid at hente en plan. Vi vil også gøre opmærksom på, at planerne er scannede og OCR-genkendte.

For at hente planerne skal du kende planens nummer eller navn og have Adobe Reader installeret.

I tvivlstilfælde kan du henvende dig til Plan og Byg. Kontaktoplysninger findes til højre på siden.

Deklarationer og servitutter

Hvis du ikke ved, hvilke deklarationer eller servitutter der gælder for din ejendom, kan du hente dem her:

www.tinglysning.dk