Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Greve Kommune

Indsatsplanen er en handlingsplan, som beskriver de nødvendige indsatser for at beskytte grundvandet. Planen viser hvem der er ansvarlig for de forskellige indsatser, og hvornår de skal gennemføres.