Forside billede (1)

Kontakt

Natur og Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 48
natmil@greve.dk

Her kan du læse Greve Kommunes spildevandsplan med tillæg og bilag.

Spildevandsplan 2015-2022

Spildevandsplanen blev endeligt vedtaget af byrådet d. 14. december 2015. Planen har fokus på kvaliteten af badevand i Køge Bugt og håndtering af klimatilpasning til mere regn - både i mængde og intensitet.

Planen kan findes i højre side under download.

Kommunes spildevandsstruktur er centraliseret, idet alt spildevand fra eksisterende og fremtidige kloakoplande ledes til Mosede Renseanlæg, hvorfra det rensede vand udledes i Køge Bugt. Planen for eksisterende kloakoplande og renseanlægget er en videreførelse af Spildevandsplanen fra 2008.

Der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen når nye tiltag planlægges eller når der er behov for ændringer til den eksisterende plan.

Tillæg 3 til spildevandplanen 2015-2022

Den 17. maj 2021 er tillæg 3 til spildevandsplanen vedtaget. Tillægget muliggør anlæg af ny kirkegård i Karlslunde.

Tillæg 2 til spildevandplanen 2015-2022

Den 28. januar er tillæg 2 til spildevandsplan vedtaget. Tillægget muliggør separatkloakering af kloakoplandet inden for lokalplan 15.11 boligområde ved Lundevej i Tune.

Tillæg 1 til spildevandsplan 2015-2022

Den 5. februar 2018 er tillæg 1 til spildevandsplanen vedtaget. Tillægget muliggør etableringen af et nyt kloakopland i Kildebrønde. Tillægget kan downloades under ”download” i menuen til højre.

Spildevandsplan 2004-2008
Tegning 300 Underoplande - systemplan
Tegning 301 Renseklasser, recipientmålsætninger og faunaklasser
Tegning 302 Vandforsyningsforhold, nedsivningsmuligheder og kildepladser
Bilag 1 Landvæsenskommisionskendelser
Bilag 2 Status opland
Bilag 3 Plan opland
Bilag 4 Enkeltudledere
Bilag 5 Udløb status
Bilag 6 Udløb plan
Bilag 7 Renseanlæg
Bilag 8 Stofbelastning fra det åbne land
Bilag 9 Udledning af stofmængder til vandløb
Bilag 10 Udledning af stofmængder til marine recipienter
Bilag 11 Status TV-inspektion
Bilag 12 Status renoveringsarbejder
Bilag 13 Oversigt over pumpestationer
Bilag 14 Greve Kommunens serviceniveau på regnvandsudledning
Bilag 15 Servitutpålæg og arealafståelse
Bilag 16 Ejendomme der ikke er tilsluttet det offentlige kloakanlæg

Tillæg nr. 1 til 3

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan for Greve Kommune 2004-2008 omhandlende nye boligområder ved Mejerivej i Karlslunde Landsby og Vesterbjerg i Greve Landsby
Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan for Greve Kommune 2004-2008 omhandlende et område til boligformål nordøst for Tune
Bilag til Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan for Greve Kommune 2004-2008: Oversigtsplan Underopland A92 Tune Nordøst tegning 303
Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan for Greve Kommune 2004-2008 omhandlende opdatering af tids- og investeringsplan,Serviceniveau for Greve Kommune, Nyt opland i Kildebrønde Industri Syd og Bassin ved Tune
Bilag 1 - 4 til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan for Greve Kommune 2004-2008

Tillæg nr. 4

Bilag 17 til Spildevandsplan 2004-2008
Bilag 18 til Spildevandsplan 2004-2008

Tillæg nr. 5

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan for Greve Kommune 2004-2008: Anlæggelse af pumpestation ved Oldermandsvej - udløb U15, samt kloakering af Greve Landevej 150

Tillæg nr. 6

Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2004-2008: Ændring af det planlagte ledningstrace for kloakering af Tune Søndermark

Tillæg nr. 7

Tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2004-2008: Anlæggelse af bassiner i Greve Midt

Tillæg nr. 8

Tillæg nr. 8 til Greve Kommunes spildevandsplan 2004-2008
Bilag nr. 1-3 til tillæg nr. 8 til Greve Kommunes spildevandsplan 2004-2008
Kortbilag til tillæg nr. 8 til Greve Kommunes spildevandsplan 2004-2008