Forhøring om ændring af Kommuneplan 2017 i tillæg nr. 9 for Tværhøjgård, del af etape 3

Billede Tværhøjgaard Tillæg9 NY1

Kontakt

Plan
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
plan@greve.dk

Greve Kommune ønsker, at justere de eksisterende rammer indenfor Tværhøjgård etape 3.

Baggrund

Udover tæt-lav boliger og parcelhuse ønskes der i Tværhøjgård etape 3, opførelse af seniorboliger (etageboligbebyggelse) med vinterhaver/ overdækket atrium centralt i bebyggelsen, i op til 3 etager med en bygningshøjde på op til 14,5 m.

Herudover ønskes der, at give mulighed for et op til 20 m højt bakke og aktivitetslandskab, som skal fungere som støjafskærmning for de nye boliger mod motorvejen.

Udbygningen af etape 3 ønskes fremrykket, fra anden del af planperioden (2023-2029) til første del af planperioden (2017-2022).

Forhøring

Ændringen af Kommuneplan 2017 og Kommuneplantillæg nr. 9 er i forhøring i 4 uger, fra den 24. juni 2021 til og med den 22. juli 2021.

Forhøringen forlænges grundet sommerferie til og med den 19. august 2021.

Du kan se nærmere om forhøringen i boksen til højre.

Din kommentar

Idéer og forslag kan til og med den 19. august 2021 sendes til:

  • Plan@greve.dk
  • Greve Rådhus, Center for Teknik og Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve

Greve Kommune behandler alle indkomne bemærkninger. De vil blive fremlagt for politikerne i Plan- og Udviklingsudvalget, som vil tage stilling til bemærkningerne.