Varmeplan_451_220

Kontakt

Natur og Miljø
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 48
natmil@greve.dk

Varmeplan

Som klimakommune er det vigtigt for Greve Kommune at have et overblik over energiforbruget i kommunen og de udviklingsveje, der tegner sig i fremtiden, så kommunen i samarbejde med borgere og virksomheder kan handle strategisk optimalt i forhold til at nå kommunens klimamålsætning som fremgår af Klimaplan 2010-2020.

Strategisk energiplan 2011-2020 er udformet som en værktøjskasse med forskellige indsatsområder, som kommunen kan udføre for at nå klimamålet om at mindske CO2 udslippet med 20% i 2020.

Strategisk energiplan 2011 - 2020 (pdf)