Integration.jpg

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 97 97
Send digital post

Byrådet har den 8. oktober 2018 vedtaget en samlet politik for integration og hjemsendelse. 

I Greve Kommune skal der ske en udligning af forskellene mellem borgere med anden etnisk baggrund og borgere med dansk baggrund.

Det er udgangspunktet for Greve Kommunes nye Integrations- og Hjemsendelsespolitik. Den sætter mål for

  • Flygtninges og indvandreres forudsætninger ved skolestart
  • Faglige niveau i grundskolen
  • Uddannelsesniveau
  • Tilknytning til arbejdsmarkedet
  • Deltagelse i forenings- og samfundslivet med mere

Samtidig sætter politikken styrket fokus på muligheden for repatriering – frivillig tilbagevenden til oprindelseslandet.