Byrådet vedtog på mødet i august 2014 en revideret kommunikationspolitik, som bygger på kommunikationspolitikken fra 2003. Den indeholder værdier for kommunikation og målsætninger for kommunens interne kommunikation, kommunikationen med borgere, virksomheder og samarbejdspartnere, presse- og mediekontakt, krisekommunikation, sprog og grafisk design. Herunder kan du læse borgmesterens forord til kommunikationspolitikken.

”Alt, som kan siges, kan siges klart” har en klog mand engang sagt. Han var østrigsk filosof, hed Ludwig Wittgenstein og døde i 1951. Det var længe før, at offentlige virksomheder begyndte at have politikker for, hvordan de skulle kommunikere. Men Wittgensteins korte sætning kan bruges som et valgsprog for den kommunikationspolitik for Greve Kommune, som du nu sidder og læser i.

Når vi kommunikerer, skal vi selvfølgelig sige tingene klart og tydeligt. Og det er det, som denne kommunikationspolitik dybest set handler om hele vejen igennem: at kommunikere klart og tydeligt.

Det gør vi først fremmest ved at gøre os umage med sproget. Men vi gør det også, når vi tager hensyn til, hvem vi kommunikerer med, og når vi bevidst tilrettelægger vores kommunikation, så vi bedst muligt når dem, vi skal nå.

I denne kommunikationspolitik bliver du i afsnittet Værdier i Kommunikation præsenteret for et sæt af værdier for god kommunikation og et afsnit om kommunikationsansvaret. I de efterfølgende afsnit opstiller vi mål for, hvordan vi ønsker at kommunikere - både internt i virksomheden Greve Kommune og eksternt med Greve Kommunes borgere, virksomheder og samarbejdspartnere.

Endelig er der i kommunikationspolitikken opstillet mål for presse- og mediekontakt, krisekommunikation, sprog og grafisk design.

Jeg håber, at denne kommunikationspolitik kan medvirke til, at alt hvad vi siger, det siger vi klart.

Pernille Beckmann

Borgmester