Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik 2019-2022

Kontakt

Center for Politik, Organisation & Borgerbetjening
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 97 97
Send digital post

Byrådet har den 29. april 2019 vedtaget en samlet politik for kultur-, idræts- og fritidsområdet. 

Formålet med politikken er at skabe gode rammer for borgernes udfoldelser, fællesskaber og livskvalitet igennem hele livet, samt understøtte alle de frivillige ildsjæle, som drives af engagement og lyst.

Politikken bygger på fem grundlæggende værdier:

  • Fællesskaber
  • Inddragelse og aktiv deltagelse
  • Kvalitet og mangfoldighed
  • Lighed
  • Demokrati og dannelse