Reklame- og sponsorpolitikken giver rammerne for, hvordan kommunen kan sælge reklamepladser og modtage sponsorstøtte.

Greve Kommunes Reklame- og sponsorpolitik er med til at sikre:

  • At ansatte, brugere og bestyrelser er bekendt med muligheder og begrænsninger i forhold til salg af reklamepladser og modtagelse af sponsorstøtte.
  • At der er en generel viden om, hvordan man skal agere i forhold til salg af reklamepladser og modtagelse af sponsorstøtte, blandt andet i form af moralske og etiske hensyn.