Som vælger er du tilknyttet et bestemt afstemningssted på valgdagen.

Hvis du har et handicap eller nedsat førlighed, har du mulighed for at blive overført til et andet afstemningssted.

Det kan for eksempel være, hvis du sidder i kørestol og har brug for at blive overført til et afstemningssted med handicapvenlige, fysiske forhold.

Ansøgning om overførsel til andet afstemningssted kan tidligst indgives fra 28. april 2019. Du kan hente en ansøgningsblanket her:

Ansøgning om overførsel til et andet afstemningssted på valgdagen

Hvis du ikke har mulighed for at printe blanketten, kan du ringe til Greve kommune 43 97 97 97, som vil sende en blanket, som skal udfyldes og returneres senest den 16 maj 2019 indtil kl. 12.00.