Hvis du har et handicap eller nedsat førlighed, har du mulighed for at blive overført til et andet afstemningssted.

Som vælger er du tilknyttet et afstemningssted i nærheden af, hvor du bor. 

Men hvis du har et handicap eller nedsat førlighed, der gør det svært for dig at benytte dit almindelige afstemningssted, kan du søge om at stemme på Holmeagerskolen, som har handicapvenlige, fysiske forhold.

På Holmeagerskolen er der:

  • hæve-/sænkebord
  • forstørrelsesapparat (CCTV)
  • plads til kørestol

Ansøgningsskema

Hvis du ønsker at skifte afstemningssted til Holmeagerskolen, skal du udfylde følgende ansøgningsskema:

Ansøgning om overførsel til et andet afstemningssted på valgdagen

Ansøgningen skal indsendes eller afleveres til Greve Kommune. Det kan ske fra tidligst indgives fra 7. maj 2019. 

Den skal være kommunen i hænde senest kl. 12.00 den 28 maj 2019.

Hvis du ikke har mulighed for at printe blanketten, kan du ringe til Greve kommune 43 97 97 97, som vil sende en blanket.