Topbillede_valg.jpg

Kontakt

Center & Politik, Organisation og Borgerbetjening (valg)
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 97 97
valg@greve.dk

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke har mulighed for at møde op på afstemningsstedet på valgdagen, kan du efter ansøgning få lov til at afgive din stemme i dit eget hjem.

Ansøgning kan indgives fra den 24.oktober 2017. Kontakt Greve Kommune på tlf. 43 97 97 97, som sender en blanket, der skal udfyldes og returneres senest torsdag den 9. november 2017 kl. 18.00.

Du vil skriftligt få at vide, hvornår vi kommer hjem til dig, så du kan brevstemme.

Du kan bruge denne ansøgning: 

Skema til ansøgning om brevstemme i hjemmet