Her kan du se hvem, som er stemmeberettiget.

Valgret til Europa-Parlamentsvalg i Danmark har enhver myndig person, der enten:

  • har dansk statsborgerskab, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark,
  • har dansk statsborgerskab, er fyldt 18 år og har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i EU eller
  • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark.

I Danmark er der ikke stemmepligt - modsat enkelte andre EU-lande. Det er således frivilligt, om man vil stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark.

Personer, der har fast bopæl på Færøerne eller i Grønland, har som udgangspunkt ikke valgret til Europa-Parlamentet.

Det skyldes, at Færøerne og Grønland ikke er med i EU. Personer, der har dansk indfødsret, og som midlertidigt har taget ophold på Færøerne eller i Grønland, kan dog under visse betingelser bevare valgretten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark.

Følgende personer har ikke valgret til Europa-Parlamentsvalg:

  • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c), og
  • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b).