Byrådet udarbejder hvert år i forbindelse med budgetforhandlingerne en økonomisk politik.

Den økonomiske politik behandles hvert år af Byrådet i forbindelse med budgetlægningen og omfatter alle 4 år i budgetperioden. I forbindelse med budgetprocessen udarbejdes en række handleforslag, der forudsætter, at det kommende budget – inklusiv overslagsår – befinder sig indenfor rammerne af den økonomiske politik.

Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den økonomiske udvikling, der kan styres efter. Det kan understøtte det flerårige sigte med budgetlægningen samt konkretisere de målsætninger, der skal indgå i arbejdet med Direktionens budgetoplæg.