Beskæftigelsespolitik 2019-2022

I Greve Kommune ønsker vi et velfungerende og rummeligt arbejdsmarked, hvor alle bidrager med deres ressourcer til vores fælles velfærd. Med beskæftigelsespolitikken sætter Greve Kommune ramme og retning for prioritering af den beskæftigelsesrettede indsats for 2019 til 2022. En prioritering, der skal understøtte, at ledighedsperioden er så kort som mulig, samtidig med at borgeren opnår den højest mulige grad af selvforsørgelse gennem den rette indsats og at virksomhederne understøttes i at få den arbejdskraft, de har brug.

Byrådet vedtog Beskæftigelsespolitik 2019-2022 den 12. november 2018 og vil blive fulgt op af årlige resultatmål for beskæftigelsesindsatsen.