Greve Kommune har en Børne- og Ungepolitik, der består af en række visioner for det gode børne- og ungeliv samt nogle værdier for arbejdet med børn og unge.

Greve Byråd vedtog den 29. marts 2011 en Børne- og ungepolitik for Greve Kommune. Politikken består af en række visioner for det gode børne- og ungeliv samt værdierne, der danner grundlag for arbejdet med børn og unge i Greve Kommune.

Børne- og Ungepolitikkens visioner gælder for alle kommunens børn og unge i alderen 0-18 år, uanset hvilke forudsætninger og livsvilkår, den enkelte har.