Byrådet vedtog i 2006 en boligpolitisk strategi: Greve - et godt sted at bo. Forud for strategien blev der foretaget en bosætningsanalyse.

Byrådet nedsatte i efteråret 2004 et Boligpolitisk Udvalg, med repræsentanter fra alle politiske partier i Byrådet. Udvalget fik til opgave at kortlægge den aktuelle befolknings- og boligsituation i kommunen, undersøge hvordan udviklingen kan påvirkes i positiv retning og udarbejde et forslag til en samlet handleplan.

Boligpolitisk Udvalgs arbejde er sammenfattet i dokumentet ”Greve – et godt sted at Bo”, som udgør en samlet boligpolitisk Strategi for Greve Kommune. Strategien blev vedtaget af Byrådet i august 2006.

Publikationen ”Greve – et godt sted at bo” kan hentes i Borgerservice på Rådhuset eller på denne side.

Som del af Boligpolitisk Udvalgs arbejde, blev der i foråret 2005 gennemført en bosætningsanalyse som bl.a. viser, hvilke faktorer der har betydning for valg af Greve som bosætningskommune.