Byrådet har vedtaget en borgerservicepolitik, som indeholder en vision og seks fokusområder

Vision

Borgerservice skal bidrage til bedre livskvalitet hos borgeren med udgangspunkt i en optimal udnyttelse af Greve Kommunes ressourcer som helhed.

Borgerservicepolitikken udtrykkes ved en række fokusområder:

  • På forkant
  • Respekt for borgerens ret og pligt
  • Differentieret borgerservice
  • Formidle medborgeransvar
  • Afklare forventninger
  • Sammenhæng – Én virksomhed

Borgerservicepolitikken blev vedtaget af Byrådet den 3. marts 2009.