I Greve Kommune har vi dagtilbud, hvor børnene trives og er glade.

Dagtilbuddene skal fremme børnenes læring gennem leg og målrettede aktiviteter. Der skal være plads til, at alle børn kan udvikle sig og være en del af fællesskabet. Børnene skal opleve en sammenhængende indsats fra dagpleje og vuggestue til børnehave og videre i skole og fritidstilbud. Et godt samarbejde mellem forældre og dagtilbud er afgørende for børnenes trivsel og udvikling.

I Greve Kommune har vi gode dagtilbud, som alle gør en stor indsats for vores mindste borgere i kommunen. Den seneste kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet viste, at børnene er glade for at gå i dagtilbud, og at deres forældre generelt er tilfredse med deres børns dagtilbud. Det er noget, vi kan være stolte af.

Vores daginstitutioner og dagpleje har stor betydning for vores børns læring og personlige og sociale udvikling både på kort og langt sigt. Derfor ønsker Byrådet i Greve at understrege vigtigheden af dagtilbudsområdet ved, at området får sin egen selvstændige politik. Vi har allerede en skolepolitik, men den kan ikke stå alene. Der er brug for en dagtilbudspolitik, der er målrettet børnenes første seks år, og som kan bygge bro til skole- og fritidsområdet i kommunen.

Målet med en dagtilbudspolitik for Greve Kommune er at skabe en fælles forståelse af, hvad der er dagtilbuddenes vigtigste opgave. Dagtilbudspolitikken skal med andre ord skabe en lokal retning for det daglige arbejde i vores institutioner og dagpleje.

Dagtilbudspolitikken indeholder fem temaer:

  • Trivsel & sundhed
  • Leg & læring
  • Plads til forskellighed
  • Sammenhæng i børns liv
  • Forældresamarbejde.

Det er en ambition, at politikken skal være motiverende og vedkommende helt ude på den enkelte stue i vuggestuen og børnehaven og i det enkelte dagplejehjem. Derfor er politikken blevet til i en god dialog mellem politikere, forældre, medarbejdere, ledere og andre samarbejdspartere på området. Denne fælles formulering af dagtilbudspolitikken er et vigtigt skridt i retning af at skabe de bedste dagtilbud for kommunens børn.

Dagtilbudspolitikken blev godkendt af Byrådet den 23. november 2015