Greve Kommune ønsker at være en demensvenlig kommune og sætter i demenspolitikken fokus på hverdagen for mennesker, der er berørt af en demenssygdom.

Greve Kommune ønsker, at borgere med demens skal opleve kontinuitet, tryghed og livskvalitet i hverdagen, og at de pårørende skal tilbydes information, vejledning og støtte i dagligdagen til at håndtere sygdommen.

Demenspolitikken beskriver visionen for Greve Kommunes indsats på demensområdet og sætter fokus på syv indsatsområder, som kommunen ønsker at udvikle de kommende år.

Demenspolitikken er godkendt af Byrådet den 29. februar 2016.