Greve Kommune støtter op om de aktive medborgere og frivillige. Læs mere om Greve Kommunes politik for aktivt medborgerskab og frivillighed

Politikken er blevet til på baggrund af et ønske om, at formulere en tværgående politik som udgangspunkt for arbejdet med aktivt medborgerskab og frivillighed. Politikken indledes med en vision og værdier for arbejdet med aktivt medborgerskab og frivillighed. Derefter zoomes der ind på et tværgående og tre specifikke indsatsområder:

    - Aktivt medborgerskab

    - Medborgerskab blandt ældre

    - Medborgerskab blandt unge

    - Vedligeholdelse og udvikling af de fysiske rammer

For hvert af de fire indsatsområder opstilles der mål for Greve kommunes indsats de kommende fire år, som politikken dækker.

Politikken bliver ført ud i livet gennem handlingsplaner for hvert af de fire indsatsområder. I løbet af 2013 er det hensigten at kommune, erhvervsliv, frivillige organisationer og borgere i dialog udarbejder handlingsplaner.