Handicappolitikken beskriver visionerne for Greve Kommunes indsats for mennesker med handicap.

Greve Kommune sætter fokus på hverdagen for mennesker med handicap, som i det daglige bliver udfordret på mange forskellige områder. I samarbejde med Handicaprådet har Greve Kommune udarbejdet en handicappolitik, som er et fælles udgangspunkt for dialog og samarbejde mellem politikere, borgere og administrationen.

Handicappolitikken beskriver visionerne for Greve Kommunes indsats for mennesker med handicap.

Greve Kommune ønsker at være en kommune:

  • der er tilgængelig for alle, og hvor alle kan deltage i og har indflydelse på samfundslivet.
  • hvor mennesker med handicap har livskvalitet, selvværd og ligeret.

Politikken beskriver også de værdier vi skal leve op til i indsatsen for mennesker med handicap, for at sikre tilgængelighed, indflydelse, ligeret samt livskvalitet og livsudfoldelse.

Handicappolitikken er godkendt af Byrådet den 29. april 2008.