Høring vedr. forslag til Greve kommunes
Børne- og Ungepolitik 2019-1922

Greve Kommune arbejder på en ny Børne- og Ungepolitik. Den nye politik er målrettet alle børn, unge og deres familier.

Vi har i Byrådet besluttet at sende forslaget til Børne- og Ungepolitikken i høring.
Vi har stor interesse i at få din mening om vores udspil til den kommende Børne- og Ungepolitik, så den bliver så vedkommende som muligt.

Du er velkommen til at kommentere på, om den indeholder de relevante temaer for børn og unges udvikling og om du kan se dig selv i politikken, hvad enten du er barn, ung eller forælder?

 

Sådan sender du høringssvar

Skriftlige bemærkninger til Børne- og Ungepolitikken indsendes til boerneogungepolitik@greve.dk

Fristen for at indsende høringssvar er torsdag d. 7. marts kl. 12.
Høringssvarene vil blive behandlet i Skole og Børneudvalget på deres møde den 28. marts 2019 og den endelige Børne- og Ungepolitik behandles i Byrådet den 29. april 2019.

 

Før du går i gang

Børne- og Ungepolitikken sætter rammen om børn og unges opvækst og dagligdag. Med politikken bliver det understreget, at det er et fælles ansvar og en tværgående opgave at skabe gode og udfordrende rammer for kommunes børn og unge.

Fem politikker bliver til én. Greve Kommune har besluttet at reducere i antallet af politikker. Målet med Børne- og Ungepolitikken er at skabe en fælles ramme for arbejdet med børn og unge. På billedet herunder kan du se, hvilke tidligere politikker, den nye Børne- og Ungepolitik dækker.

I arbejdet med Børne- og Ungepolitikken er der udvalgt temaer og nogle effekter som Greve Kommune ønsker at opnå i arbejdet med børn og unge. Tiden frem til i dag er brugt på at være i dialog med udvalgte repræsentanter. Handicaprådet, institutions- og skolebestyrelser, fælleselevrådet, ledere og medarbejdere på tværs af hele børne- og ungeområdet har været inddraget i processen.

 

Det har resulteret i en politik med følgende vision:

Børn og unge i Greve kommune trives, udfolder deres læringspotentialer og dannes. De indgår i fællesskaber, som understøtter trivsel, og de evner at bidrage til andres trivsel. Unge i Greve kommune er aktive medborgere, der kan begå sig i et globaliseret samfund. De udfolder deres potentialer i uddannelse eller job. De danner netværk og udvikler kompetencer til at indgå i voksenlivet.

 

Derudover er politikken bygget op omkring 3 værdier:

  • Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats
     Det betyder, at Greve Kommune tilbyder en tidlig, forbyggende og nær indsats, baseret på et fælles tværfagligt ansvar med inddragelse af forældrene og netværket omkring barnet og den unge.

  • Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan
    Det betyder, at vi i samarbejde med familien skaber lærings- og fritidsmiljøer, der udvikler og udfordrer børn og unge uanset deres udgangspunkt.

  • Vi ser potentialet i alle børn og unge
    Det betyder, at vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang og understøtter, at børn, unge og deres familier kan bygge videre på de ressourcer, som de bestrider.

 
Du kan se hele politikken her.