Det skal være sjovt, let og udfordrende at dyrke sine idræts- og fritidsinteresser i Greve Kommune, og alle borgere skal have mulighed for at deltage aktivt i fællesskabet. Det er grundtonen i Greves ’Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016’.

I Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik kan du læse om kommunens helhedsorienterede indsats på hele idræts- og fritidsområdet. Politikken udgør et centralt led i kommunens ambition om at være en stærk og attraktiv idræts- og fritidskommune, og den fokuserer særligt på fem indsatsområder, som skal sikre en mangfoldig indsats på området. De fem indsatsområder er:

  • Fysiske rammer
  • Foreninger
  • De selvorganiserede
  • Aftenskoler 
  • Inklusion.

Det er samtidig forhåbningen, at politikken giver lyst og inspiration til at deltage i og aktivt bidrage til udviklingen af idrætten og fritiden. Greve Kommune ønsker, at alle med interesse i et godt og sundt idræts- og fritidsliv tager initiativer og ejerskab for at gøre politikken levende.

Endeligt tager Idræts- og fritidspolitikken højde for Folkeoplysningsloven fra 2011, Greve Kommunes ’Vision 2020, Greve – hvor livet er grønt’ samt retningslinjer for politikudformning. Politikken er udviklet i tæt samarbejde med Idrætsrådet og Fritidsrådet, og en tværfaglig projektgruppe fra administrationen har stået for revisionen.

Idræts- og Fritidspolitikken er desuden udmøntet i konkrete handleplaner, som prioriterer de 5 indsatsområder og følges op gennem kommunens aftalestyringssystem.