Integrations- og Hjemsendelsespolitik 2019-2022

I Greve Kommune skal der ske en udligning af forskellene mellem borgere med anden etnisk baggrund og borgere med dansk baggrund. Der er udgangspunktet for Greve Kommunes nye Integrations- og Hjemsendelsespolitik, der sætter mål for flygtninges og indvandreres forudsætninger ved skolestart, faglige niveau i grundskolen, uddannelsesniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet, deltagelse i forenings- og samfundslivet med mere. Samtidig sætter politikken styrket fokus på muligheden for repatriering – frivillig tilbagevenden til oprindelseslandet.

 

Byrådet godkendte politikken den 8. oktober 2018. Politikken følges op af årlige målbare mål for integrations- og hjemsendelsesindsatsen og beskrivelser af, hvordan Greve Kommune vil sikre, at vi når de ønskede effekter for borgerne.