Ernæringsrigtige og indbydende måltider har stor betydning for den enkelte borgers livskvalitet og funktionsevne.

Kostpolitikken sætter fokus på at sikre borgerne en god ernæringstilstand, vedligeholde funktionsevnen, undgå genindlæggelser samt øge madglæde og livskvalitet -  og dermed medvirke til, at borgerne får flere gode leveår.

Kostpolitikken har følgende fem temaer:

  1. Kvalitet
  2. Medbestemmelse
  3. Valgmuligheder
  4. Fællesskab
  5. Kompetenceudvikling og vidensdeling