Politik for samarbejde med pårørende i Greve Kommune

Målet med Greve Kommunes pårørendepolitik er at styrke samarbejdet mellem borgere, pårørende og kommunens medarbejdere inden for social-, sundheds- og ældreområdet.

Pårørende spiller ofte en helt særlig rolle i borgerens liv, da de både kan give støtte, omsorg og bidrage med hjælp i hverdagen. Derfor har Greve Kommune længe arbejdet tæt sammen med pårørende. Det arbejde bliver understøttet af pårørendepolitikken.

Pårørendepolitikken er et fælles fundament for inddragelse af pårørende til borgere over 18 år i Greve Kommune. Det vil altid være borgerens ønsker, som er i centrum for samarbejdet. Politikken sætter rammen for det lokale samarbejde, når borgeren ønsker at inddrage pårørende.

Greve Kommunes vision er at samarbejdet både fører til en relevant hjælp til den enkelte borger, en bedre oplevelse for den pårørende, og en mere målrettet indsats af kommunens medarbejdere.

Politikkens indhold skal føres ud i livet på plejecentre, i ældreplejen og socialpsykiatrien i løbet af 2016.