Politik for konkurrenceudsættelse omhandler de strategier og principper, som centre og institutioner skal følge, når varegrupper, tjenesteydelser eller byggeprojekter konkurrenceudsættes.

Politik for konkurrenceudsættelse er en generel politik og indeholder de politisk vedtagne strategier og principper, som centre og institutioner skal følge, når varegrupper, tjenesteydelser eller byggeprojekter konkurrenceudsættes.

Jordsalg er ikke omfattet af politikken.

Politikken sikrer, at beslutninger om udbud, udlicitering og indgåelse af fælles indkøbsaftaler bliver truffet på baggrund af et fælles politisk defineret grundlag, og at der er et kvalificeret grundlag for at beslutte, hvordan kommunen opnår den bedste kvalitet til den laveste pris.