Byrådet har godkendt en psykiatripolitik den 26. januar 2015

Greve Kommune ønsker gennem den nye psykiatripolitik at hjælpe de borgere med psykiske lidelser, som har størst behov for hjælp. Visionen med den nye psykiatripolitik er, at borgere med psykiske lidelser skal udfordres og støttes til at udnytte egne ressourcer samt at borgere med psykiske lidelser, deres pårørende og Greve Kommune skal arbejde sammen om at realisere et aktivt liv for den enkelte borger.

Med psykiatripolitikken lægger Greve Kommune en klar strategi for, hvordan forholdene for borgere med psykiske lidelser skal forbedres. ”Omdrejningspunktet i psykiatripolitikken er den enkelte borger – vi skal være med til at sikre, at borgere med psykiske lidelser får bedre vilkår og støttemuligheder” – siger Borgmester Pernille Beckmann ”Et væsentligt nøgleord her er forebyggelse, som vil være et centralt aspekt i psykiatripolitikken sammen med den tidlige opsporing.”

Psykiatripolitikken vil danne rammen for Greve Kommunes arbejde på psykiatriområdet i årene 2014-17. Gennem fem centrale temaer ønsker Greve Kommune at sætte særlig fokus på: nære tilbud, fremme fysisk sundhed, børn og unge, sammenhængende og tidligt opsporende indsatser samt inddragelse af pårørende og lokalsamfundet.