Servicepolitikken for anvisning af dagtilbud skal sikre, at kommunen under hensyn til den enkelte families behov og ønsker udnytter ressourcerne bedst muligt - og at borgerne får en positiv oplevelse, også hvis de ikke kan få ønskepladsen til deres barn.

Det er en glædelig begivenhed, når familien får et ekstra medlem. Glæden skal ikke spoleres af usikkerhed omkring, hvad der skal ske, når mor og far igen skal på arbejde og barnet skal i dagtilbud.

Greve Kommune tilbyder forskellige alderssvarende tilbud til børn og unge. Som forælder skal det være klart, hvilke tilbud Greve Kommune har og hvordan overgangen mellem de forskellige tilbud forløber.

Derfor har Greve Kommune:

  • klare og letforståelige visitationsregler
  • en hjemmeside, hvor borgerne kan finde alle relevante oplysninger omkring de enkelte tilbud samt hjælp til hvor og hvordan de kan få deres barn i et dagtilbud.
  • en Pladsanvisning, hvor borgerne møder professionel og imødekommende personale

Målsætningen er

  • at kommunen under hensyntagen til den enkelte families behov og ønsker udnytter sine ressourcer og sin kapacitet bedst muligt
  • at borgerne får en positiv oplevelse, også hvis de ikke kan få ønskepladsen til deres børn

Sådan gør vi:

  • Vi kommunikerer klart, hvad kommunen kan tilbyde, så borgerne kan afstemme deres forventninger herefter
  • Alle dagtilbud, sfo'er og klubber præsenterer sig på internettet. Forældre er også velkomne til at kontakte Greve Kommunes tilbud for en snak om det enkelte tilbud, inden barnet skrives op. Pladsanvisningen står ligeledes til rådighed for information om kommunens tilbud.
  • Vi bestræber os på at tilbyde plads i dagtilbuddet to måneder før, at barnet skal begynde. Så ved I som familie, hvad der skal ske og kan indstille jer på det. Udmeldelsesfristen er en måned fra den 15. eller 30./31.
  • Forhåbentligt er både forældre og barn glade for det dagtilbud, de har fået. I dagtilbuddene bliver barnets trivsel løbende vurderet, og forældrene får naturligvis besked, hvis der er tegn på, at tilbuddet ikke er det rette for barnet. I Greve Kommune lægger vi vægt på den løbende dialog mellem forældre og ansatte i dagtilbuddene, men som forældre kan I være sikre på minimum en forældresamtale om året. Forældresamtalen handler blandt andet om personalets vurdering af barnets trivsel i dagtilbuddet.