Sundhed er først og fremmest den enkeltes ansvar, men Greve Kommune vil sikre rammerne, som gør det muligt at vælge det sunde liv.

Børn skal ikke længere blive overvægtige, når de begynder i skole. Færre børn og unge skal begynde at ryge. Borgere der skønnes at have gavn af rehabilitering, skal tilbydes et rehabiliteringsforløb. Og byens rum skal udvikles til fysisk udfoldelse og sunde aktiviteter.

Det er nogle af målsætningerne i sundhedspolitikken, som Byrådet godkendte den 28. maj 2013.

Sundhedspolitikken for Greve Kommune tager udgangspunkt i de særlige udfordringer og muligheder, der er i kommunen. Hvordan befolkningens sundhed er, og hvordan Greveborgerne gerne selv vil rykke sig.

Sundhedspolitikken er opdelt i fire temaer: 1) Sunde borgere der trives, 2) Den vigtige indsats når vi er blevet syge, 3) Sygeplejefaglig indsats i forhold til indlæggelser og 4) Sundhed på tværs. Og hvert at disse temaer indeholder en række fokusområder; otte i alt.

Greve Byråd har på deres møde den 31. oktober 2016 besluttet at forlænge Greve Kommunes Sundhedspolitik 2013-2016 gældende for 2017 – 2018.