Banner_GreveMidtby

Kontakt

Center for Job- & Socialservice
Rådhusholmen 10
2670 Greve
43 97 97 97
Send Digital Post

Veteranstrategi for krigsveteraner bosiddende i Greve Kommune

Byrådet vedtog den 20. juni 2016 en veteranstrategi for krigsveteraner bosiddende i Greve Kommune.

Greve Kommune ønsker gennem veteranstrategien at støtte veteraner i deres tilbagevenden til en almindelig hverdag i Greve sammen med deres familie og pårørende.

Langt de fleste veteraner kommer hjem fra internationale missioner uden fysiske og psykiske mén. De genoptager deres liv i Danmark og har ikke brug for kommunens støtte. Vejen tilbage til hverdagen er ikke så enkelt for alle. Nogle pådrager sig fysiske og psykiske skader gennem udsendelsen. Skader, der kan gøre det vanskeligt at gå den lige vej ind i en almindelig dansk hverdag igen.

Strategien er opbygget omkring syv temaer, der samlet har til mål at give veteraner, der har det svært en helhedsorienteret tilgang:

· Job og uddannelse

· Familien

· Bolig

· Akuttilbud

· Hjælpemidler og transport

· Genoptræning og behandling

· Rusmidler

Strategien tager udgangspunkt i eksisterende tilbud, som Greve Kommune kan tilbyde veteraner for bedst muligt at understøtte veteraners tilbagevenden til en almindelig hverdag igen.