Koncentrerede elever på Arenaskolen, hvor lærerne systematisk tester eleverne og laver individuelle planer for, at hver enkelt elev kan gå videre på en ungdomsuddannelse.

Blandt de bedste
81 procent af Greves skoleelever tager en ungdomsuddannelse